U mikulskich

zajazd u mikulskich w wiązownej

Wsie o położeniu krawędziowym, związane z krawędziami wysoczyzn i dolin, występują głównie w Jutlandii, na północny wschód od linii Stuer?Arhus, a więc w Himmerlandzie, Yendsy-ssel i Hanherrederne. Są to przeważnie kręte ulicówki, wielodrożnice i nieregularne owalnice. Szczególnie charakterystyczną form,-} wsi krawędziowych są wsie placowe północnej Jutlandii, związane często z małymi wklęsłościami krawędzi wysoczyzn morenowych. Położenie krawędziowe mają równieżzachodniojutlandzkie osiedla marszów. Często bowiem tamtejsze ulicówki i wielodrożnice zlokalizowane są na krawędziach wysp staromorenowych i piasków glacifłuwiamych geestu lub pól wydmowych lotnych piasków. Gdzie granice między geestem i marszem nie są wyraźne, zagrody towarzyszą dość dokładnie poziomicom. W tych wsiach na wybór miejsca osiedlenia wpłynęło decydująco, poza warunkami rolniczymi, występowanie wody pitnej oraz zasięg powodzi i zalewów sztormowych. Przed komasacją (scaleniem) rozpoczętą w XVIII w. dwory i wsie były oprócz miast jedynymi formami osadniczymi w Danii. Poza nimi rozciągały się puste przestrzenie pól, łąk i rzadkich już lasów. Po zniesieniu ustawy o przymusie podziału łanowego, w ciągu kilku dziesięcioleci przed i po 1800 r., scalona została większość rozproszonych własnościowych gruntów chłopskich. Władze dążyły przy tym do koncentracji areału każdego właściciela możliwie w jednej lub kilku korzystnie położonych jednostkach uprawowych.

Pozostałe artykuły tematyczne:

zajazd u mikulskich w wiązownej
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
tucholski zbigniew syn german
Next article
wiązowna zajazd u mikulskich
About the author