U mikulskich

de volaille z indyka

Nie tylko dla liberałów Roberta Browna, ale i dla konserwatystów Macdonalda formuła konfederacji ziem kanadyjskich stawała się coraz bardziej uzasadniona. Zapowiadała ona utworzenie popieranej przez nich jednolitej struktury ?Imperium Sw. Wawrzyńca” oraz możliwość szybkiej rozbudowy kolei łączącej cały obszar Brytyjskiej Ameryki Północnej. System federalny zaspokajał też aspiracje kanadyjskich Francuzów, zabezpieczał ich odrębności prawne, językowe, kulturalne i religijne. Z tych wszystkich względów poparli projekt Browna przywódcy francuskich Kanadyjczyków z Cartierem na czele. Doszli do wniosku, że wobec przewagi ludności pochodzenia brytyjskiego tylko forma konfederacji da Francuzom odpowiednie gwarancje polityczne. Obok Browna i Cartiera, posiadających największą liczbę zwolenników, wśród promotorów konfederacji należy wymienić Alexandra Galta, który pierwszy wysunął publicznie projekt konfederacji, a dalej Thomasa D’Arcy McGee (1825?1868), świetnego irlandzkiego mówcę, rzecznika wielkiego dominium kanadyjskiego od Atlantyku do Pacyfiku. W dłuższej perspektywie postacią centralną był John A. Macdonald. Nie należał on wprawdzie do najgłówniejszych zwolenników konfederacji, nie wierzył początkowo, że rozwiąże ona wszystkie trudności, i wiele robił, by usprawnić istniejącą unię, z chwilą jednak gdy przyłączył się do twórców konfederacji, odgrywał wśród nich bardzo istotną rolę. Jego zdolnościom dyplomatycznym, taktowi i poczuciu humoru wiele zawdzięczały starania o konfederację i związane z tym pertraktacje z poszczególnymi koloniami.

Pozostałe artykuły tematyczne:

de volaille z indyka
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
marzena bobrowska
Next article
tucholski zbigniew syn german
About the author
related articles