U mikulskich

tucholski zbigniew junior

Browne popierał hasło sekularyzacji rezerw kościelnych i ograniczenia przywilejów kościoła anglikańskiego, zwalczał finansowanie przez państwo szkół wyznaniowych. Domagał się zmiany systemu rządów w Kanadzie przez położenie kresu ?francusko-katolickiej” dominacji i wprowadzenie systemu opartego na rzeczywistym układzie sił w kraju. Pod wpływem Browne’a stronnictwo Clear Grit porzuciło swój dawny program naśladowania amerykańskich wzorów ustrojowych i stawało się czymś w rodzaju brytyjskiej Partii Liberalnej, podkreślającej zasady wolnego handlu, rządów parlamentarnych i związek z Wielką Brytanią. Stronnictwo Browne’a próbowało nawiązać porozumienie z działającym we Wschodniej Kanadzie ugrupowaniem liberalnym pod wodzą A. A. Doriona (1818?1891), jednak związek taki okazał się trudny do utrzymania wobec wyraźnie probrytyjskiego i antyfrancuskiego programu George Browne’a. Utworzony w 1858 r. koalicyjny rząd obu przywódców liberalnych, Browne’a oraz Doriona, okazał się nietrwały i po 2 dniach urzędowania rząd ten musiał ustąpić. Do władzy doszli konserwatyści Macdonalda i Cartiera, lecz coraz trudniej było utrzymać jedność Kanady, czyli połączonych w 1840 r. Górnej i Dolnej Kanady. W Kanadzie Zachodniej do coraz większego znaczenia dochodzili zwolennicy liberalnego stronnictwa Clear Grit, we Wschodniej Kanadzie natomiast francuscy konserwatyści. Połączona dosyć sztucznie w 1840 r. Kanada rozpadała się na dwie części, posiadające odrębne tradycje historyczne, narodowościowe i kulturalne.

Pozostałe artykuły tematyczne:

tucholski zbigniew junior
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
napoleon bardinet cena
Next article
marzena bobrowska
About the author
related articles