ul. Parkingowa 18a
05-462 Wiązowna
022 780 41 96
umikulskich@gmail.com
FB

 

Wieczornica o 11 listopada

Odzyskanie w 1918 r. Niepodległości i zjednoczenie ziem trzech zaborców po przeszło 120 latach niewoli jest najważniejszym wydarzeniem w dziejach Polski XX wieku. To data- symbol, bo wolność zawitała do polskich domów.
W chwili odzyskania państwowości Polska nie miała granic, skarbu ani administracji. Miała jedynie niezbyt liczne oddziały wojskowe. Jednak imponująca była energia z jaką organizowano struktury II Rzeczpospolitej.
10 listopada 1918 r. wrócił z niewoli niemieckiej do Warszawy Józef Piłsudski, którego opinia publiczna uważała za najlepszego kandydata na stanowisko głowy państwa. 11 listopada otrzymał z rak Rady Regencyjnej władzę zwierzchnią nad wojskiem polskim.. Dzień 11 listopada został oficjalnie wpisany do kalendarza świąt państwowych ustawą z 23 kwietnia 1937 r. jako narodowe Święto Niepodległości. W okresie okupacji hitlerowskiej i w czasach PRL-u jego obchody były zakazane. W czasach tych tradycja 11 listopada, ciągle w narodzie żywa, pielęgnowana była przez Kościół katolicki. Dopiero ustawą z 15 lutego 1989 r. przywrócono Święto Niepodległości, zwracając mu odpowiednią rangę i stawiając, obok święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w rzędzie największych świąt narodowych Polaków.

Ciacha!