U mikulskich

zajazd u mikulskich

W 1878 r. powrócił do władzy konserwatywny rząd Johna A. Mac-donalda, posiadający szerokie poparcie społeczeństwa zawiedzionego mało energiczną i nazbyt ostrożną polityką liberałów. Nie spełnili oni wielu nadziei, niewiele zrobili dla zjednoczenia całego Dominium i dokończenia; budowy transkontynentalnej linii kolejowej, mającej tak zasadnicze znaczenie dla tworzącego się nowego państwa. Macdonald rozpoczął nową kadencję od uregulowania sprawy ceł protekcyjnych na prod kty spożywcze i wyroby przemysłowe. Podniósł cła z 17,5% do 25% i więcej, co od razu poprawiło położenie kanadyjskich producentów i farmerów, wpływając na rozwój przemysłu i rolnictwa. Taryfy protekcyjne wraz z hasłem dokończenia linii kolejowej od Atlantyku do Pacyfiku oraz zasiedleniem Zachodu stały się głównymi składnikami wielkiego planu narodowego premiera Macdonalda, który miał doprowadzić do zbudowania politycznie i gospodarczo powiązanego Dominium Kanady w jeden organizm państwowy. Zagadnieniem kluczowym dla powodzenia całego planu było szybkie dokończenie budowy kolei. Bez tego nie było mowy o zasiedleniu wielkich pustych terenów na Zachodzie i ich zagospodarowaniu. Macdonald powrócił do projektu udzielenia wydatnej pomocy prywatnej kompanii kolejowej Canadian Pacific Railway, która miała otrzymać od rządu 25 min dolarów na budowę kolei, udziały w jej eksploatacji oraz 25 min akrów dobrej ziemi wzdłuż pasa szerokiego na 24 mile po obu stronach toru na terenie prerii.

Pozostałe artykuły tematyczne:

zajazd u mikulskich
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Next article
krzysztof laskowski trąbka
About the author
related articles